Text Size

Ελληνικές δημοσιεύσεις

Oστεοπορωτικα Καταγματα

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών. Χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο της ελάττωσης της οστικής μάζας, τη διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού και κατά συνέπεια τη μειωμένη αντοχή του οστού και την αυξημένη συχνότητα ...

Οστικές μεταστάσεις

Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται οι σύγχρονες μέθοδοι διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των οστικών μεταστάσεων. Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν συχνή καταστρεπτική βλάβη των οστών. Οι συνέπειές τους είναι σοβαρές τόσο για ...

Ρηξη Π.Χ.Σ.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος του γόνατος ο οποίος υφίσταται συχνότερατραυματισμό1,2. Η συχνότητα της κάκωσης αυτής αυξάνεται συνεχώς, με τη συμμετοχή όλο και περισσoτέρων ατόμων στον επαγγελματικό ή ...

News Image

Oστεοπορωτικα Καταγματα

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών. Χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο της ε...

News Image

Οστικές μεταστάσεις

Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται οι σύγχρονες μέθοδοι διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των ο...

News Image

Ρηξη Π.Χ.Σ.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος του γόνατος ο οποίος υφίσταται συχνότερατραυματισμό1,...

Ελληνικές Δημοσιεύσεις - Ελληνικές Δημοσιεύσεις

H αποτελεσματικότητα του Bελονισμού στην Έξω Eπικονδυλίτιδα Aγκώνος
Λιγνός Iωάννης, φυσικοθεραπευτής, MSc, Cert. Acup.
Δαμίγος Δημήτριος, Eπίκουρος Kαθηγητής Ψυχιατρικής, Παν. Iωαννίνων
Aγγουλές Aντώνιος, Oρθοπεδικός, PhD, Eπιστημ. Συνεργ. ATEI Aθήνας

Eισαγωγή: H έξω επικονδυλίτιδα αγκώνος, αποτελεί ένα από τα συχνότερα επώδυνα
σύνδρομα του άνω άκρου, το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητα και επηρεάζει την ποι-
ότητα ζωής. Mεγάλος αριθμός τεχνικών και μεθόδων εφαρμόζεται από τους κλινικούς,
στην προσπάθεια βελτίωσης των συμπτωμάτων της. Mία εξ αυτών είναι και ο βελονι-
σμός.
Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η συστηματική διερεύνηση της αποτε-
λεσματικότητας του βελονισμού ως παρέμβασης, στην θεραπεία των ασθενών με έξω
επικονδυλίτιδα.
Yλικό - Mέθοδος: Oι μελέτες αναζητήθηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Pubmed (Medline), Scopus, CINAHL Plus (EBSCO), AMED (Allied and Complementary
Medicine Database) καθώς και στο Google Scholar, με συγκεκριμένο αλγόριθμο ανα-
ζήτησης, το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Mαΐου 2012, με τελευταία ημερομηνία
αναζήτησης την 8η Mαΐου 2012. Tα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης των ερευνών
ήταν προκαθορισμένα. H εκτίμηση της μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών πραγ-
ματοποιήθηκε με το εργαλείο PEDro. H μελέτη αφορούσε όσες έρευνες είναι δημοσι-
ευμένες στην Aγγλική ή Γερμανική γλώσσα. O πληθυσμός των μελετών αποτελούταν
από ενήλικες που πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης της έξω επικονδυλίτιδας. Ως κύ-
ριο μέσο παρέμβασης, θεωρήθηκε ο βελονισμός. Oι εκβάσεις που ελέγχθησαν ήταν
η επίδραση του βελονισμού στην ένταση του πόνου και την ευαισθητοποίηση των ασθε-
νών, στη λειτουργικότητα/ανικανότητά τους, στην ανάπτυξη δύναμης, στο δείκτη
ανάρρωσης αλλά και η σημασία ακριβούς εφαρμογής στα βελονιστικά σημεία, όσον
αφορά το συνολικό αποτέλεσμα.
Aποτελέσματα: Συνολικά ανασκοπήθηκαν 7 μελέτες. Oι τέσσερις μελέτες ήταν τυ-
χαιοποιημένες ελεγχόμενες παράλληλου τύπου, η μία οιονεί τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη παράλληλου τύπου και οι δύο τυχαιοποιημένες μελέτες, παράλληλου τύπου. H
ανάλυση των δεδομένων έγινε ποιοτικά και ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορί-
στηκε το p<0.05.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης, πα-
ρατηρείται ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη επίδραση του βελονισμού στην ανακούφιση
των συμπτωμάτων των ασθενών με έξω επικονδυλίτιδα, στη βελτίωση της λειτουργι-
κότητας και στην αύξηση της δύναμής τους. H μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απο-
τελεσματικότητα του βελονισμού δεν επιβεβαιώθηκε και παραμένει υπό διερεύνηση.
Προτείνεται λοιπόν, η πραγματοποίηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών μεγα-
λύτερου δείγματος και διάρκειας, καθώς και η χρησιμοποίηση αξιόπιστων και έγκυ-
ρων εργαλείων μέτρησης, για την αποσαφήνιση της θέσης του βελονισμού στη σύγ-
χρονη κλινική πρακτική, όσον αφορά την αντιμετώπιση της έξω επικονδυλίτιδας.

Χρήσιμες Συμβουλές

Nεύρωμα Morton

To νεύρωμα Morton χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη καλοήθους ογκιδίου στο τρίτο κυρίως και στο δεύτερο πελματιαίο νεύρο. Πιο συχνά σε ποσοστό 80%-85% η πάθηση αφορά το τρίτο μεσοδακτύλιο διάστημα. Είναι πιο συχνό σε γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών. Το πιο κλασικό σύμπτωμα είναι ο καυστικός πόνος κατά τη βάδιση ή σε παρατεταμένη ορθοστασία που αναγκάζει πολλές φορές τον πάσχοντα να βγάζει τα υποδήματα του. Το τελευταίο αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα του νευρώματος Morton.

Για να τεθεί σφαλή διάγνωση της πάθησης πρέπει να αποκλειστούν άλλα αίτια πόνου στην περιοχή των μεταταρσίων όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, νευρολογικές παθήσεις όπως οσφυ»ική ριζίτιδα αλλά και μεταταρσαλγία από την πίεση των κεφαλών του 3ου και 4ου μεταταρσίου.

Μπορεί να δοκιμασθεί η συντηρητική θεραπεία με μαλακά πέλματα κάτω από τις κεφαλές των μετατταρσίων ή τοπική ένεση με κορτιζόνη, αλλά συχνά χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση με καλά αποτελέσματα ως επί το πλείστον.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσος των οστών και χαρακτηρίζεται από την ελάττωση της οστικής μάζας, τη διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού και κατά συνέπεια την μειωμένη αντοχή του οστού και την αυξημένη συχνότητα καταγμάτων. Η ποσοτική αλλά και ποιοτική αυτή διαταραχή συνδιάζεται με ένα αυξημένο αριθμό καταγμάτων σε κλασικές περιοχές όπως το ισχίο, τα σπονδυλικά σώματα και το περιφερικό άκρο της κερκίδος αλλά όχι μόνο σε αυτές αφού η αυξημένη επίπτωση της καταγματικής νόσου αφορά ολόκληρο το σκελετό. Διαβάστε περισσότερα..

Είναι απαραίτητη η βιταμίμη D για το σκελετό;

Η βιταμίνη D είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αφού μεγιστοποιεί την εντερική απορρόφηση του Ca. Η έκθεση στον ήλιο για 10 – 15 λεπτά δύο φορές εβδομαδιαίως συνήθως επαρκεί για το σχηματισμό του απαραίτητου μεταβολίτη. Η συνιστώμενη καθημερινή δόση της βιταμίνης D είναι 400 IU για τις ηλικίες 51-70 και 600 IU για τις μεγαλύτερες ηλικίες.Τροφές πούσιες στη βιταμίνη αυτή είναι εκτός από τα γαλακτοκομικά προιόντα, τα δημητριακά, ο κρόκος του αυγού και τα λιπαρά ψάρια. Η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες όπως ναυτία, αδυναμία, σύγχυση ή ακόμα και ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού. περισσότερα άρθρα..