Text Size

Σύνδρομο απιοειδούς μυός

Ελληνικές Δημοσιεύσεις - Ελληνικές Δημοσιεύσεις

Article Index
Σύνδρομο απιοειδούς μυός και οσφυοϊσχιαλγία
Παθοφυσιολογία και ταξινόμιση
Κλινίκη εξέταση
Βιβλιογραφία
All Pages

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Silver JK, Leadbetter WB. Piriformis syndrome: assessment of current practice and literature review. Orthopedics 1998; 21:1133-5.

2. Yeoman W. The relation of arthritis of the sacroiliac joint to sciatica, with an analysis of 100 cases. Lancet 1928; 2:1119-22.

3. Freiberg AH, Vinke TH. Sciatica and the sacroiliac joint, J Bone Joint Surg [Am] 1934; 16:126--36.

4. Beaton LE. Anson B. The sciatic nerve and the piriformis muscle: their interrelation a possible cause of coccy-godynia. J Bone Joint Surg [Am] 1938;20:686-8.

5. Γουλές Δ. Μυστικά στη διαγνωση και θεραπεία της οσφυαλγίας. Πρακτικά 1ου Πολυθεματικού Σεμιναρίου ΕΕΛΙΑ 2006, σελ 25-34.

6. Γουλές Δ. Οσφυαλγία- Δισκοπάθεια.Εκδ Καυκάς, Αθήνα 2002.

7. Roundi LJ, Quessar A E, Chakir N, E, Hassani MR et Jiddane M. Le syndrome du muscle pyramidal : une cause rare de sciatique non discale. À propos d’une observation. J Radiol 2003;84:715-7.

8. Henry AK. Exposures in the lower limb. Baltimore, Williams & Wilkins, 1970. p. 180-97.

9. Warwick R, Williams PL, editors. Gray’s anatomy. Philadelphia- WB Saunders; 1973. p. 568.

10. Pecina M. Contribution to the etiological explanation of the piriformis syndrome. Acta Anat (Basel) 1979; 105:181-7.

11. Pace JB, Nagle D. Piriform syndrome. West J Med 1976; 124:435-9.

12. Foster MR. Clinical trial for pirifonnis syndrome. Orthopedics 1999; 99:561-569.

13. Foster MR. Piriformis syndrome. Orthopedics 2002; 25:821-5.

14. Chen WS. Bipartite piriformis muscle: an unusual cause of sciatic nerve entraprnent. Pain 1994; 58:269-72.

15. Beauchesne RP, Schutzer SF, Myosifis ossificans of the piriformis muscle: an unusual cause of piriformis syndrome- A case report. J Bone Joint Surg [Am] 1997; 79:906-10.

16. Bernard Jr TN, Kirkaldy-Willis WH. Recognizing specific characteristics of nonspecific low back pain. Clin Orthop 1987; 217:266-80.

17. Sayson SC, Ducey JF. Maybrey JB. et all. D. Sciatic entrapment neuropathy associated with an anomalous piriformis muscle. Pain 1994; 59:149-52.

18. Ozaki S, Hamabe T, Muro T, Piriformis syndrome resulting from an anomalous relationship between the sciatic nerve and piriformis muscle. Orthopaedics 1999; 22:771-2.

19. Benson ER, Schutzer SF. Posttraumatic pirifonmis syndrome: diagnosis and results of operative treatment. J Bone Joint Surg [Am] 1999; 81:941-9.

20. Levin SM. Piriformis syndrome [letter]. Orthopaedics 2000; 23:183-4.

21. McCrory P, Bell S. Nerve entrapment syndromes as a cause of pain in the hip, groin and buttock. Sports Med 1999; 27:261-74.

22. Geelen JA. de GraaffR, Biemans RG, Prevo RL, Koch PW. Sciatic nerve compression by an aneurysm of the internal iliac artery, Neurol Ncurosurg 1985,87: 219-22.

23. Merlo IM, Polooi TE, Alfonsi E, Messina AL, Ceroni M, Sciatic pain in a young sportsman. Lancet 1997; 349:846-7.

24. Benzon HT, Katz JA, Benzon HA, Iqbal MS.Piriformis syndrome: anatomic considerations, a new injection technique, and a review of the literature. Anesthesiology. 2003 Jun;98(6):1442-8.

25. Hiighes SS, Goldslcin MN, Hicks DG, Pellegrini JrVD. Extrapelvic compression of the sciatic nerve. An unusual cause of pain about the hip: report of five cases [see comments]. J Bone Joint Surg [Am] 1992,74:1553-9.

26. Shinozaki T, Arita S, Watanabe H, Chigira M. Aneurysm of a persistent sciatic artery. Arch Orthop Trauma Surg 1998;117:167-9,

27. Vanneste JA, Butzelaar RM, Dicke HW. Ischiadic nerve entrapment by an extra- and intrapelvic lipoma: a rare cause of sciatica. Neurology 1980; 30:532-4.

28. Bickels J, Kahanovitz N. R-ubert CK, Henshaw RM, Moss DP. Meeler i, et al, Extraspinal bone and soft-tissue tumors as a cause of sciatica. Clinical diagnosis and recommendations: analysis of 32 cases. Spine 1999; 24:1611-6.

29. Takala K, Takahashi K. Cyclic sciatica. A case report. Spine 1994; 19:89-90. 30. Torkdson SJ, Lee RA, Hildahl DB. Endometriosis of the sciatic nerve: a report of two cases and a review of the literature. Obstet Gynecol 1988; 71:473-7.

31. Chen WS.Chronic sciatica caused by tuberculous sacro-iliitis. A case report. Spine 1995; 20:94-6.

32. Birkbeck D. Watson JT, Obturator intermus pyomyositis. A case report. Clin Orthop. 1995; 316:221-6.

33. Peh WC, Reinus W. Piriformis bursitis causing sciatic neuropathy. Skeletal Radiol 1995; 24:474-6.

34. Servant CT. An unusual cause of sciatica. A case report. Spine 1998; 23:2134-6.

35. Uchio Y, Nishikawa U. Ochi M, Shu N, Takata K. Bilateral piriformis syndrome after total hip arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg 1998; 111:177-9.

 36. Spinner RJ, Alkinson JL, Wenger DE, Stuart MJ. Tardy sciatic nerve palsy following apophyseal avulsion fracture of the ischial tuberosity. Case report, J Neurosurg 1998; 89:819-21.

37. Miller A. Sledman GH, Beisaw NE, Gross PTSciatica caused by an avulsion fraclure of the ischial ruberosity. A case report, J Bone Joint Surg [Am] 1987; 69:143-5.

38. Mullin V, de Roaayro M. Caudal steroid injection for treatment of piriformis syndrome [see comments]. Anesth Analg 1990; 7i:705-7.

39. Mullin V, de Rosayro M, Quint D. Mechanism of action caudal steroids for piriformis syndrome [letter; comment], Anesih Analg 1998:86:680.

40. Bonica JJ. Definitions and taxonomy of pain. The management of pain. Philadelphia, Lea & Febigcr 1990. p.18-27.

41. ParziaIeJR. HudginsTH, Fishman LM. The piriformis syndrome [see comments]. Am J Orthop 1996; 25:819-23.

42. Goldner JL. Piriformis compression causing low back and lower extremity pain. Am J Orthop 1997; 26:316-8.

43 Beatty RA. The piriformis muscle syndrome: a simple diagnostic maneuver. Neurosurgery 1994; 34:512-4; discussion 514.

44. Banon PM. Piriformis syndrome: a rational approach to management. Pain 1991; 47:345- 52.

45. Hanania M, Kitain E. Perisciatic injection of steroid for the treatment of sciatica due to piriformis syndrome. Reg Anesth Pain Med 1998; 23:223-8.

46. Brown JA, Braun MA. Namey TC. Piriformis syndrome in a 10-year-old boy as a complication of operation with the patient in the sitting position. Neurosurgery 1988; 23:117-9.

47. Travell, J, Simons D. Myofascial Pain and dysfunction (vol 1&2), Williams and Wilkins, Baltimore 1998.

48. Simons DG, Travell JG, Myofascial origins of low back pain. Part 3, Pelvic and lower extremity muscles. Postgrad Med 1983; 73:99- 105-108.

49. Jankiewicz JJ, Hennrikus WL, Houkom JA. The appearance of the piriformis muscle syndrome in computed tomography and magnetic resonance imaging. A case report and review of the literature. Clin Orthop 1991; 262:205-9.

50. Karl Jr RD. Scintigraphic appearance of the piriformis muscle syndrome, Clin Nuci Med 1985; 10:361-3. 51. Fishman LM, Zybert PA. Electrophysiologic evidence of piriformis syndrome. Arch Phys Med Rehabil 1992; 73:359-64.Χρήσιμες Συμβουλές

Nεύρωμα Morton

To νεύρωμα Morton χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη καλοήθους ογκιδίου στο τρίτο κυρίως και στο δεύτερο πελματιαίο νεύρο. Πιο συχνά σε ποσοστό 80%-85% η πάθηση αφορά το τρίτο μεσοδακτύλιο διάστημα. Είναι πιο συχνό σε γυναίκες ηλικίας 40-50 ετών. Το πιο κλασικό σύμπτωμα είναι ο καυστικός πόνος κατά τη βάδιση ή σε παρατεταμένη ορθοστασία που αναγκάζει πολλές φορές τον πάσχοντα να βγάζει τα υποδήματα του. Το τελευταίο αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα του νευρώματος Morton.

Για να τεθεί σφαλή διάγνωση της πάθησης πρέπει να αποκλειστούν άλλα αίτια πόνου στην περιοχή των μεταταρσίων όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, νευρολογικές παθήσεις όπως οσφυ»ική ριζίτιδα αλλά και μεταταρσαλγία από την πίεση των κεφαλών του 3ου και 4ου μεταταρσίου.

Μπορεί να δοκιμασθεί η συντηρητική θεραπεία με μαλακά πέλματα κάτω από τις κεφαλές των μετατταρσίων ή τοπική ένεση με κορτιζόνη, αλλά συχνά χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση με καλά αποτελέσματα ως επί το πλείστον.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσος των οστών και χαρακτηρίζεται από την ελάττωση της οστικής μάζας, τη διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού και κατά συνέπεια την μειωμένη αντοχή του οστού και την αυξημένη συχνότητα καταγμάτων. Η ποσοτική αλλά και ποιοτική αυτή διαταραχή συνδιάζεται με ένα αυξημένο αριθμό καταγμάτων σε κλασικές περιοχές όπως το ισχίο, τα σπονδυλικά σώματα και το περιφερικό άκρο της κερκίδος αλλά όχι μόνο σε αυτές αφού η αυξημένη επίπτωση της καταγματικής νόσου αφορά ολόκληρο το σκελετό. Διαβάστε περισσότερα..

Είναι απαραίτητη η βιταμίμη D για το σκελετό;

Η βιταμίνη D είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αφού μεγιστοποιεί την εντερική απορρόφηση του Ca. Η έκθεση στον ήλιο για 10 – 15 λεπτά δύο φορές εβδομαδιαίως συνήθως επαρκεί για το σχηματισμό του απαραίτητου μεταβολίτη. Η συνιστώμενη καθημερινή δόση της βιταμίνης D είναι 400 IU για τις ηλικίες 51-70 και 600 IU για τις μεγαλύτερες ηλικίες.Τροφές πούσιες στη βιταμίνη αυτή είναι εκτός από τα γαλακτοκομικά προιόντα, τα δημητριακά, ο κρόκος του αυγού και τα λιπαρά ψάρια. Η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες όπως ναυτία, αδυναμία, σύγχυση ή ακόμα και ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού. περισσότερα άρθρα..